Disclaimer

E-Ports B.V. doet haar best om ervoor te zorgen dat alle informatie op deze website actueel is. E-Ports B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor onjuiste of verouderde informatie. E-Ports B.V. behoudt zich op elk moment het recht voor om veranderingen of toevoegingen aan de informatie ter beschikking te stellen zonder enige aankondiging.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

E-Ports B.V. heeft op de website links naar andere internetpagina’s staan. E-Ports B.V. heeft geen controle over het ontwerp of de inhoud van de pagina’s waar deze links mee zijn verbonden en is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke pagina’s.

Auteursrecht

De inhoud van de website van E-Ports B.V. is beschermd door auteursrechten. Informatie, gegevens, teksten, delen van teksten of beelden mogen in geen geval gebruikt of gekopieerd worden, zonder toestemming vanuit E-Ports B.V..

Niet persoonlijke gegevens

Elke toegang tot deze website wordt automatisch geregistreerd. De informatie die wordt opgeslagen is het IP-adres van uw provider, het type browser, de manier waarop u ons gevonden hebt, de pagina’s die u op onze site bezoekt, alsook het tijdstip en de duur van het bezoek. Elke referentie van deze data naar uw identiteit is uitgesloten. Uw identiteit zal in geen geval wordt geopenbaard.

Persoonsgegevens

Als eerder genoemd verzamelen wij geen persoonsgegevens van onze websitegebruikers, tenzij u deze vrijwillig aan ons verstrekt. Dit kan het geval zijn wanneer u informatie aanvraagt en/of een contactverzoek indient.

Doeleinden

De anonieme logfile die automatisch wordt gecreëerd als u de website bezoekt, wordt alleen voor statistische doeleinden gebruikt. De persoonsgegevens die u ons vrijwillig verstrekt worden slechts gebruikt als u te kennen hebt gegeven dat wij u mogen contacten in welke vorm dan ook (er email, telefonisch).

Opslag

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk opslaan.

Beveiliging

Wij brengen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen ten uitvoer om uw persoonsgegevens tegen toevallige of onwettige vernietiging of wijziging, onbevoegde onthulling of toegang te beschermen.